Nguyễn Phương Mai

Nguyễn Phương Mai – Marketing Manager

Tôi – Phương Mai đảm nhiệm vị trí Marketing Manager, Mai đã có cơ hội làm việc với đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, trực chiến nhiều dự án Marketing

Bài viết mới nhất

Tags