Đo độ thấu hiểu của người tiêu dùng Gen Z về thói quen mua sắm