Hiệu ứng FOMO – Tuyệt chiêu khiến khách hàng “móc hầu bao” trong vô thức