Nhập môn crypto currency, blockchain và fomo marketing