Seeding và hình thức seeding hiệu quả trên các kênh truyền thông