Short-form video – Xu hướng nội dung tiềm năng khổng lồ với thương hiệu