KHOÁ HỌC SEO TRONG NGÀY

Sáng thứ 7

Thiết lập và tối ưu quảng cáo tìm kiếm Google
 • Internet và cách website hoạt động
 • Lược sử phát triển các lý thuyết quan trọng trong SEO
 • Các yếu tố ảnh hưởng SERP
 • Kiến thức về thuật toán của Google
 • Làm quen với Wordpress
 • Một số lưu ý đối phó thuật toán

Chiều thứ 7

Tối ưu chuyển đổi và chiến lược tiết kiệm ngân sách
 • Tạo tài khoản Google Tag Manager và Google Analytics
 • Liên kết Google Ads với các ứng dụng thứ 3
 • Thiết lập chuyển đổi trên từng hành động và ứng dụng
 • Thực hành chạy Quảng cáo youtube và GDN (Google Display Network)
 • Các chiến lược display và retargeting phổ biến
 • Chiến lược tiết kiệm ngân sách và tối ưu quảng cáo hiển thị

Sáng Chủ Nhật

Google Shopping Ads và các tiện ích mở rộng
 • Xây dựng và chăm sóc thông tin doanh nghiệp trên Google Maps
 • SEO Google My Business trên Google Maps và Google Search
 • Tối ưu các chiến dịch quảng cáo bằng Tiện ích mở rộng
 • Tìm hiểu và Tạo tài khoản Google Merchant
 • SEO sản phẩm ngành Thương Mại Điện Tử
 • Liên kết và tạo chiến dịch quảng cáo mua sắm

Chiều Chủ Nhật

Kiểm soát và đo lường, tối ưu Performance Marketing
 • Tạo chiến dịch quảng cáo App
 • Tìm hiểu Google Firebase, Google Analytics 4 và chiến lược App Ads
 • Quảng cáo tự động đa kênh và các chiến lược
 • Hướng dẫn lập bảng dự toán chi phí cho Google Ads
 • Phân tích và đánh giá các chỉ số của chiến dịch
 • Phân tích và đánh giá các chỉ số trong chuyển đổi