Áp dụng bẫy tâm lý FOMO trong Marketing kinh doanh